بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس

بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس
بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس

بررسی-رابطه-میان-اقلام-تعهدی-وعدم-تقارن-اطلاعاتی-برقیمت-سهام-شرکت‏های-پذیرفته-شده-در-بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 108صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

تداوم فعالیت بورس اوراق بهادار در هر کشوری به منزله تداوم مراحل رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‏رود و تنها در این شرایط است که نظر سرمایه گذارانی که دارای سلایق و ترجیحات متفاوتی هستند، جلب می‏شود. تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی در مورد شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان در مورد شرکت را یکسان تحمل می‏کنند. اما در صورتی که اطلاعات موردنیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‏تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این تحقیق به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی پرداخته شده است. این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می‏باشد و اطلاعات آن از طریق نرم افزارهای اطلاعاتی انتشاریافته  از سوی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت‏های مالی اساسی و سایر گزارشات مالی انتشار یافته از سوی بنگاه‏های اقتصادی گردآوری شده است. در این پژوهش، فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری تصادفی انتخابی شامل137 شرکت، در یک قلمرو زمانی چهار ساله از سال 1386 تا 1389 صورت پذیرفته است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجزا اقلام تعهدی (عادی و غیرعادی)  به ترتیب از دامنه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده جونز  مبتنی بر خطای برآورد استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه‏ها از مدل‏های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده‏های پانل استفاده شده است. نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی، اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی و قیمت سهام نشان می‏دهد. همچنین نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی نشان نمی‏دهد.

مقدمه
در حال حاضر بنگاه‏های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‏کنند. بازار سرمایه را می‏توان نیروی محرکه توسعه اقتصادی قلمداد کرد، که واکنش به موقع و درست سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در مقابل چنین شرایطی که شرکت‏ها و بنگاه‏ها در آن حضور دارند و به شدت تحت تاثیر آن قرار می‏گیرند، از موضوعات بسیار چالش برانگیز و در عین حال با اهمیت عصر حاضر است. سرمایه گذاران برای انجام چنین واکنشی که حداکثر بازده و کمترین ریسک را به دنبال داشته باشد، نیاز به آگاهی و دانش دارند؛ در واقع همواره به دنبال شناسایی و کشف شاخص‏ها و متغیرهایی هستند که با حداکثر اطمینان، صحت و دقت آن‏ها را جهت اخذ تصمیمات بهینه به سمت حداکثر بازده رهنمون سازد(کرمشاهی ،1389).
از لحاظ نظری، اطلاعات به هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از روش‏های مختلفی نظیر مطالعه، مشاهده، شایعه و سایر موارد اطلاق می‏گردد. با توجه به جنبه‏های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه کارا ایفا می‏کنند. بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می‏کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند. آن‏ها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه در راستای تصمیم گیری‏های اقتصادی عنوان می‏کنند. بنابراین ارزیابی سودمند اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار‌گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مطرح شده است (کردستانی و رودنشین،1385).
همچنین جذب سرمایه‏های کوچک و وجوه سرگردان داخلی و هدایت آن‏ها در مسیر فعالیت‏های  تولیدی و صنعتی لازمه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بی شک ارائه اطلاعات مفید و معیارهای صحیح به سرمایه گذاران در بورس، به طوری که مبنای منطقی برای تصمیم گیری صحیح آنان فراهم سازد می‏تواند از یک سو با حفظ استمرار حضور سرمایه گذاران در بورس به واسطه حفظ منابع و جلوگیری از زیان دیدن آنان موجب رونق بیشتر بورس گردد و از سوی دیگر با ایجاد زمینه ای برای تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی به طرح‏های سودآورتر، رشد و شکوفایی اقتصادی کشوررا در پی داشته باشد (تهرانی و فنی اصل ،1386).
تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی در مورد شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان در مورد شرکت را یکسان تحمل می‏کنند. اما در صورتی که اطلاعات موردنیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‏تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد(قائمی و وطن پرست ،1384).
با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، قیمت اوراق بهادار رابطه مستقیمی با اطلاعات در اختیار سرمایه گذاران دارد، که واکنش بازار به اعلان سود را می‏توان اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات دانست، که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود(یا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به دیگران در موقعیت تصمیم گیری بهتری قرار می‏دهد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات طرح
کلیات طرح    1
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مساله تحقیق    3
1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق (اهمیت نظری و کاربردی)    6
1-3-1 بیان اهداف تحقیق    7
1-4 مدل تحقیق    7
1-4-1 مدل مفهومی    8
1- 5 فرضیات یا سولات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)    8
1- 6 روش تحقیق    9
1-7 جامعه آماری (قلمرو مکانی-زمانی-موضوعی)    9
1-8 روش نمونه گیری-اندازه نمونه    9
1-9 روش و ابزار گردآوری داده‏ها    10
1-10 روش تجزیه و تحلیل داده‏ها    10
1-11 تعاریف متغیر‏ها واصطلاحات تحقیق (نظری-عملیاتی)    10
1-11-1 عدم تقارن اطلاعاتی:    10
1-11-2 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:    10
1-11-3 اقلام تعهدی حسابداری:    11
1-11-4 اقلام تعهدی غیر عادی(اختیاری):    11
1-11-4-1 مدل جونز تعدیل شده:    12
1-11-6 اندازه شرکت:    12
1-11-7 نسبت مالکیت نهادی:    12
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق    13
2-1 مقدمه    14
2-2 مفهوم اطلاعات در اقتصاد و حسابداری:    14
2-2-1 اقتصاد اطلاعات:    14
2-2-2 اطلاعات حسابداری:    15
2-2-3 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی :    17
2-2-4 نقش اطلاعات در بازارهای سرمایه:    18
2-2-5 ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران:    20
2-3 فرضیه بازار کارا:    20
2-4 حسابداری تعهدی:    22
2-5 عدم تقارن اطلاعاتی:    22
2-5-1 مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:    24
2-5-2 چگونگی شکل گیری نظریه عدم تقارن اطلاعاتی:    24
2-6 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازارهای مالی:    26
2-7 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:    27
2-7-1 مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:    28
2-7-2 اجزای دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:    31
2-7-3 مبانی نظری وتجربی دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:    32
2-8 بازار کارای اورق بهادار و عدم تقارن اطلاعاتی    34
2-9 اقلام  تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی :    36
2-10 مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی:    38
2-10-1  سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعات:    40
2-11 ارزش بازار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات :    43
2-12 مروری بر تحقیقات پیشین    45
2-12-1 تحقیقات خارجی    45
2-12-2 تحقیقیات داخلی:    59
فصل سوم : روش تحقیق    66
3-1 مقدمه    67
3-2 روش تحقیق    68
3-3 قلمرو تحقیق    69
3-4 جامعه آماری    69
3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری    69
3-6 روش گردآوری اطلاعات    70
3-7 فرضیه‏های تحقیق    71
3-8 مدل‏های تحقیق:    72
3-9 معرفی متغیرهای تحقیق    72
3-9-1 عدم تقارن اطلاعاتی:    72
3-9-2 قدرمطلق کل اقلام تعهدی حسابداری:    73
3-9-3-1 مدل جونز تعدیل شده:    74
3-9-4 اندازه شرکت:    75
3-9-5 نسبت مالکیت نهادی:    75
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‏ها    75
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته‏های تحقیق    76
4- 1 مقدمه:    77
4-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های پژوهش:    80
4-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول:    80</sp
لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل